Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tanácsülésen- bekukkantóban

2014.08.11

 

A Helyi Tanács által meghozott határozatok rendszerint nyilvánosak, a község lakósait érintik. Ezért jogukban áll hiteles információt szerezni a tanács által meghozott határozatokról, rendelkezésekről. Összegezve a június- júliusi tanácsülésen feldolgozott napirendi pontok határozatait fogom bemutatni, reményeink szerint háromhavonta jelentkezem.

Az előterjesztett napirendi pontokat írásban kell beadni, javasolni indoklással, a megfelelő előkészített anyaggal kell bemutatni.

Rendes havi tanácsülésre hívta össze a Helyi Tanács tagjait a község polgármestere, 2014. június 5.-re és július 23.-ra.

A tanácsülések menetrendszerűen zajlottak.

- A Csíkszentdomokoson, június 15.-én megszervezett Lovas napok sikeres lebonyolításához a helyi költségvetésből anyagi támogatást hagyott jóvá a Helyi Tanács.

- A 2001/416, a módosított 2010/276 törvény 6. 7, 8, paragrafus értelmében közmunka program 2014- es évi ütemtervének bemutatása és megtárgyalása, elfogadása.

Az ütemterv tartalmazza az elvégezendő illetve elvégeztethető munkálatokat hónapokra beosztva. A parkos övezetek, virágágyások rendben tartása, folyamatos szépítése, a kultúrotthon környékének rendben tartása, a szemét összegyűjtése, hótalanítás a hivatal körül, a járdákon, a központ körül.

- A község falunapjára tervezett programokat, a vele járó anyagi költségeket ismertette a kultúrigazgató,amellyel a Helyi Tanács egyetértett.

- A TISZTA PORTA- RENDES HÁZ pályázat szabályzatának megtárgyalása, a határidők kijelölése.

- A III. negyedévi költségvetés módosítását tette indokolttá:

o    Félév vége van.

o  A folyamatban levő előfinanszírozott Leader-es pályázatoknak külön költségvetési keretet kell biztosítani a megfelelő helyen a költségvetésben.

o    A községi, mezei utak beruházási listára való felvétele.

o    A működési költségek változtatása, megemelése.

o    Az iskola a működési költségeiből megspórolt tételeket átteszi javítási költségekhez, e mellé még kiegészítést kér.

o    Az ingázó pedagógusok költségei kifizetésének jóváhagyása

o   A szociális rendeltetésű pénzek negyedévi felosztása nem elegendő, átcsoportosítást tesz szükségessé.

A III. negyedévi költségvetés módosítással a tanács egyetértett és határozat született erre vonatkozóan.

- A 2002/ 55 sürgősségi kormányrendelet értelmében a törvény bizonyos pénzbeli bírságot, büntetést átalakít közhasznú munkává. Ennek mennyiségét, idejét, milyenségét a végzettség, egészségi állapot függvényében, a Helyi Tanács is jóváhagyta, elfogadta.

- A Katasztrófavédelmi Hivatal kérésére tanácshatározat szükségeltetett arra vonatkozóan, hogy Máté Levente versenyvizsga alapján 2014. július 15.-től a helyi Önkéntes Tűzoltó Alakulat vezetője lett, s hogy betölthesse ezt a tisztséget.

- Projekt készül a községi utak feljavítására, szakaszokra bontva: Felszeg, Rét, Alszeg, Szedloka. A projekt elindításához szükséges, hogy ezek a munkálatok felkerüljenek a beruházási listára minimális összeggel. Erre vonatkozóan hozott határozatot a Helyi Tanács.

- Egy levéltár és tűzoltó autóknak megfelelő épület- garázs építését teszi indokolttá az, hogy a Helyi Tűzoltó Alakulat kapott egy tűzoltó autót, amelynek megfelelő garázst kell biztosítani. A tervezési munkálatok folyamatban vannak, a Helyi Tanács határozata szükséges volt ahhoz, hogy a tervezés és anyagi helyzet függvényében a munkálatok megkezdődhessenek.

- Határozat született arra vonatkozóan, hogy egy LEADER-es pályázaton a kultúrotthonba vásárolt hangosító berendezés bekerüljön a község vagyonába.

- Egy újabb pályázat elindításához volt szükséges a tanács határozata, amely egy földgyalu vásárlását célozza meg.

A tanácsülésen megbeszélésre kerültek a községben folyó munkálatokkal kapcsolatos észrevételek, problémák, nehézségek. Uniós projekt, Uniós normákkal melytől eltérni nem lehet. Ezekkel kapcsolatosan, ha problémák adódnak, lehet egyeztetni a hivatalban, megbeszélni és minimális, szükséges változások kivitelezhetők.

Kedves Annamária