Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adatok a 2013-2014-es tanévből

2014.08.11

 

     „Akik őrhelyen állanak éber figyelésre és megsokszorozott munkára vannak kötelezve” Márton Áron püspök

Az eddigi legrégibbnek tűnő adatok arról, hogy mikortól létezik szervezett oktatás Csíkszentdomokoson, a Csíki Székely Múzeum Könyvtára (az egykori Csíksomlyói Ferences Állomány tulajdona) egyik könyvének bejegyzése szolgáltatja. E kiadvány második lapján a következő beírás és évszám található NICOLAE ZEN DAMOKOSY  1597 SENIOR RECTORU. Miklós deákot tekintjük a szentdomokosi iskola első ismert tanítójának. Talán ő volt a felcsíki tanítóság rangidős tagja, amire a „senior Rectoru”utal. A község legrégibb iskolaépülete, a mai templom melletti elemi iskola, amelynek fő szárnya 1856-ban épült.

1990. május 6-án az iskola felveszi a falu nagy szülötte, Márton Áron püspök nevét. Az előterében elhelyezett, a püspök urat ábrázoló portré mellett a püspök úrnak a nevelésről és a jövőről megfogalmazott egyik alapgondolata olvasható:

” A világ új rendjének a sorsa közvetlen érdeke és személyes ügye mindenkinek. Természetesen nagyobb felelősség terheli azokat, akiknek a kultúra áldásaiból több jutott. A történelmi idők történelmi feladatra szólítanak, és legyünk tisztában azzal, hogy az erkölcsi alapokon tervezett új rendet csak erkölcsiben megújult nemzedékek építhetik fel. (...) Elmélkedjük át az igazságosság jelentését minden vonatkozásban, és elmélkedjük át a szeretet tartalmát egész mélységében. „ (1947. évi VIII. Körlevél, Kolozsvár, Krisztus király ünnepén)

A 2013-14-as tanévben az oktató-nevelői tevékenység hat óvodában, három elemi és egy V-VIII osztályos iskolában zajlott. Ezekben a tanintézményekben 168 óvodás, 304 elemi iskolás és 265 V-VIII osztályos tanuló tanult. A pedagógusok száma 45.

Ebben a tanévben 56 nyolcadik osztályos végzett két osztályban. Ezek a tanulók a 2014-2015-ös tanévet 10-en elméleti és vokacionális líceumban, 27-en szaklíceumban és 19-en szakiskolában fogják kezdeni.

„Június volt s ujjongtunk, nincs tovább…” Iskolánk tanulóinak és pedagógusainak további jó vakációt kívánunk.                                           

Az iskola igazgatósága